ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ, АДВОКАТИ ЛЬВІВ – АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ BARRISTERS PRIME GROUP

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ: ВСЕ ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ВЛАСНИКУ НЕРУХОМОСТІ. КОНСУЛЬТУЄ ЮРИСТ З ПИТАНЬ НЕРУХОМОСТІ

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ: ВСЕ ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ВЛАСНИКУ НЕРУХОМОСТІ. КОНСУЛЬТУЄ ЮРИСТ З ПИТАНЬ НЕРУХОМОСТІ

Мабуть у більшості українців є у власності нерухоме майно (квартира, нежитлове приміщення чи гараж). Однак не всі знають про те, що в Україні ось уже кілька років існує обов’язок сплачувати податок за нерухоме майно. Як правило багато з власників житла чи приміщень дізнаються про це, коли одержують «лист щастя» від податкового органу.

Сьогодні спробуємо надати відповіді на усі основні питання про сплату податку на нерухоме майно.

 

1. ХТО ПОВИНЕН ПЛАТИТИ ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ?

Податок сплачується усіма власниками нерухомості. ЦЕ можуть бути як фізичні особи так і юридичні особи(підприємства, організації та інші утворення).

Інформація про власників нерухомості міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Це головний реєстр, з якого податковий орган бере інформацію про платників податку на нерухомість.

Слід також зазначити, що цей податок не поширюється на земельні ділянки. Оскільки є окремий податок (плата за землю) для власників землі. Платниками податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки є власники нежитлових і житлових приміщень. 

 

2. ДЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ОБОВ’ЯЗОК ПО СПЛАТІ ПОДАТКУ ТА ПОРЯДОК СПЛАТИ ПОДАТКУ?

Основним документом, який регулює відносини по сплаті податку на нерухоме майно, є Податковий кодекс України. Зокрема, у ст..266 ПК України деталізовано порядок та усі інші юридичні моменти нарахування та сплати цього податку.

 

3. ЯКІ ВИДИ НЕРУХОМОСТІ НЕ ОПОДАТКОВУЮТЬСЯ ПОДАТКОМ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО?

Податковий кодекс також визначає окремі види нерухомого майна, яке не підлягає оподаткуванню. Тобто є певні види житла та певні види нежитлових приміщень, власники яких не повинні сплачувати цей податок, у зв’язку із особливостями правового статусу цієї нерухомості або соціального статусу таких власників.

Зокрема, відповідно до пп.266.2.2 ПК України, «не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність у тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності та/або в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, віднесені до групи “Будівлі промислові та склади” (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу “Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства” (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

Цей перелік є вичерпний. А тому, уся решта нерухомість є такою, що оподатковується податком.

 

4. ХТО ЗВІЛЬНЕНИЙ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКУ?

Податковий кодекс також визначає так званих пільговиків по сплаті вказаного податку.

Тут слід відзначити 2 групи пільговиків:

  • Пільговики за площею нерухомості
  • Пільговики за соціальним статусом (за рівнем доходів і майновим станом).

 

4.1. ПІЛЬГОВИКИ ЗА ПЛОЩЕЮ НЕРУХОМОСТІ

Усі фізичні та юридичні особи, які мають у власності житлову нерухомість можуть не платити податок, якщо площа цієї нерухомості не перевищує нормативний мінімум, визначений у ст..266 Податкового кодексу. Зокрема, це

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – не більше 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – не більше 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – не більше 180 кв. метрів.

Якщо ж площа їхньої житлової нерухомості є більшою за цей норматив, то податок нараховується лише на різницю між фактичною та нормативною площею.

Скажімо, якщо у особи є квартира на 100 кв.м., то площа до оподаткування становитиме 100 кв.м – 60 кв.м = 40 кв.м.

Слід також звернути увагу, що для розрахунку податку завжди береться загальна площа житла (а не житлова площа).

 

4.2. ПІЛЬГОВИКИ ЗА СОЦІАЛЬНИМ СТАТУСОМ

Друга категорія пільговиків може визначатись місцевими радами. Це як правило незахищені верстви населення, або певні категорії громадян з особливим соціальним статусом .

Конкретний перелік пільговиків визначається рішенням місцевої ради на власний розсуд. Податковий кодекс лише вказує, що це  може бути майновий критерій «виходячи з їх майнового стану та рівня доходів».

 

5. ЯКА СТАВКА ПОДАТКУ НА НЕРУХОМІСТЬ?

Ставка податку на нерухомість може бути різною у різних регіонах та для різних типів нерухомості. Податковий кодекс встановлює лише максимальну ставку за 1 кв.м площі житла (це 1,5 % від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня звітного року).

 

6. ХТО ВИЗНАЧАЄ СТАВКУ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМІСТЬ?

Точні ставки і розміри податку на нерухомість визначаються місцевими громадами (органами місцевого самоврядування). Саме сільські, селищні, міські ради затверджують ставки податку на кожен рік.

Кожна місцева рада вправі встановити диференціацію податку залежно від зони розташування в межах території населеного пункту, а також за типом нерухомості (житло , не житло), видом використання нерухомості (житлове, комерційне, соціально значиме і т.д) та за іншими критеріями.

 

7. ЯК РОЗРАХУВАТИ РОЗМІР ПОДАТКУ НА НЕРУХОМІСТЬ?

Яким же чином визначається розмір податку. Розглянемо на конкретному прикладі:

Скажімо за 2020 рік податок сплачується у 2021 році.

Розмір мінімальної заробітної плати станом на 1.01.2020р. становив 4723 грн.

Таким чином розмір податку за 1 кв.м. визначатиметься за формулою:

Податок за 1 кв.м = 4723 грн. х ставка податку (%)

Для прикладу, якщо для квартир орган місцевого самоврядування певного населеного пункту (Х) встановить ставку податку у розмірі 1,0 %, то власник квартири у цьому населеному пункті заплатить за 1 кв.м податок у розмірі 47,23 грн

При цьому максимальна ставка податку за 1 кв.м.  в 2020 році по Україні становитиме:

4723 грн. Х 1,5% =  70,85 грн.

Тому, власник одної квартири, площею 100 кв.м у цьому населеному пункті заплатить за 2020 рік податок у розмірі :

(100 кв.м. – 60 квюм) х 47,23 грн = 1889,2 грн.

Це річна сума податку на нерухомість.

 

8. КОЛИ СПЛАЧУВАТИ ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ?

Податок сплачується фізичними і юридичними особами по різному.

Податок за 2020 рік власники- фізичні особи повинні сплатити у 2021 році.

Для фізичних осіб – основним є момент одержання повідомлення з податкового орану.

За законом, податковий орган повинен надіслати податкове повідомлення-рішення про сплату податку не пізніше 1 липня наступного за звітним року.

Тобто, до 1.07.2021 року податковий орган повинен був повідомити власників нерухомості про розмір податку за 2020 рік.

Для юридичних осіб – процедура сплати є інакшою. Вони самостійно повинні повідомляти податковий орган та подавати декларацію про сплату вказаного податку. Декларація повинна бути подана до 20 лютого звітного року.

Тобто по суті юридичні особи сплачують податок за 2020 рік у 2020 році (на відміну від фізичних осіб).

 

9. ПОРЯДОК СПЛАТИ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМІСТЬ?

Фізичні особи сплачують податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

Юридичні особи сплачують податок авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Слід зазначити, що фізичні особи не мають обов’язку сплачувати податок, якщо не отримали податкове повідомлення-рішення.

Для юридичних осіб все набагато суворіше. За несвоєчасне подання декларації та несвоєчасну чи неповну сплату податкових платежів, до них застосовується відповідальність відповідно до вимог Податкового кодексу.

 

10. ЧИ СПЛАЧУЄТЬСЯ ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ НА НЕДОБУДОВАНІ ОБ’ЄКТИ?

Є випадки, що особи реєструють у Державному реєстрі речових прав майно у статусі незавершеного будівництва на недобудовані об’єкти (будинки, споруди і т.і). Оскільки незавершене будівництво є відповідно до норм законодавства одним із видів нерухомості і перебуває у статусі об’єкта нерухомості., виникає логічне питання : чи зобов’язані власники незавершеного будівництва сплачувати податок на нерухоме майно.

На це питання немає однозначної відповіді. Однак, на нашу думку таке майно не є об’єктом оподаткування. Зокрема, об’єктом оподаткування Податком є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка (підпункти 266.1.1 та 266.2.1 ст. 266 ПКУ). 

Права власності підлягають державній реєстрації (п. 1 ст. 4 Закону України від 01.07.2004 р. № 1952 IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі — Закон). 

Для об’єктів незавершеного будівництва передбачено окрему процедуру державної реєстрації прав (статті 4 та 27Закону). 

У разі проведення державної реєстрації права власності на новостворений об’єкт нерухомого майна, щодо якого в Державному реєстрі прав відкрито розділ як на об’єкт незавершеного будівництва, відповідний розділ та реєстраційна справа щодо об’єкта незавершеного будівництва закриваються, реєстраційний номер такого об’єкта скасовується. Для новоствореного об’єкта нерухомого майна відкривається новий розділ у Державному реєстрі прав та формується нова реєстраційна справа, присвоюється новий реєстраційний номер такому об’єкту. 

Записи про речові права та їх обтяження щодо об’єкта незавершеного будівництва переносяться до розділу Державного реєстру прав, відкритого для новоствореного об’єкта (п. 4 ст. 14 Закону). 

Отжев розумінні вказаного Закону об’єкт незавершеного будівництва не вважається об’єктом нерухомого майна. 

Таким чином, у разі якщо у Реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право власності на об’єкт незавершеного будівництва з відкриттям розділу як на об’єкт незавершеного будівництва, то таке майно не є об’єктом оподаткування Податком

Якщо ж ВИ стали власником квартири в новобудові, або самостійно збудували житловий будинок, то обов’язок сплачувати податок на нерухоме майно виникне у Вас лише після державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомості у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

До цього моменту Ви вправі не сплачувати вказаний податок.

 

Якщо Вас цікавлять інші питання оподаткування нерухомості, або ж Ви бажаєте перевірити правильність нарахування Вам податку на нерухоме майно, адвокатське об’єднання БАРРІСТЕРС ПРАЙМ ГРУП з радістю проконсультує Вас по усіх питаннях оподаткування нерухомості.

Адже сфера нерухомості та будівництва є однією із профільних для наших адвокатів.  Розібратись у складних питаннях оподаткування нерухомості Вам допоможуть наші адвокати з питань нерухомості та будівництва.

Звертайтесь до нас за консультаціями за тел.. +38 097 653 653 5.

Ми раді будемо Вам допомогти та вирішимо усі Ваші юридичні проблеми.

Вдалих покупок на ринку нерухомості. І не забудьте своєчасно сплатити податки 🙂

Читайте також інші матеріали про нерухомість та будівництво на нашому сайті та підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах.

Close Menu