ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ, АДВОКАТИ ЛЬВІВ – АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ BARRISTERS PRIME GROUP

ЯК МОЖЕ ВПЛИНУТИ НА ТОВ УЧАСНИК З НАЙМЕНШОЮ ЧАСТКОЮ: ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ МІНОРИТАРІЇВ

ЯК МОЖЕ ВПЛИНУТИ НА ТОВ УЧАСНИК З НАЙМЕНШОЮ ЧАСТКОЮ: ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ МІНОРИТАРІЇВ

Адвокати BARRISTERS PRIME GROUP продовжують консультувати Вас з актуальних питань законодавства. Сьогодні поговоримо про ТзОВ.

З 17 червня 2018 року набудуть чинності норми нового Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». І будьте впевнені: ті хто з легковажністю поставився до норм нового Закону, той в майбутньому буде пожинати гіркі плоди «незнання закону».

Як не потрапити в законодавчу «пастку» у зв’язку із новими змінами до Закону? Які ризики існують для учасників ТОВ після введення Закону в дію? Які повноваження має учасник з мінімальною часткою і як він може цим скористатись.  Про усе це читайте у цій статті.

Новий Закон про ТзОВ містить досить багато новел. Про усі ці зміни вже досить багато написано в інтернеті і поза ним. Але, одна з головних законодавчих змін полягає у тому, що мінори тарний учасник Товариства може досить дієво впливати на діяльність ТзОВ. І тут як не дивно «розмір має значення». Все звичайно залежить від розміру частки учасника в Статутному фонді. Чим вона більша, тим більше він матиме можливостей впливати на діяльність  Товариства.

МІНОРИТАРІЇ І МАЖОРИТАРІЇ

Декілька слів про види учасників за розміром частки в Статутному капіталі. Їх прийнято розподіляти на 2 основні групи:

 • МАЖОРИТАРНІ УЧАСНИКИ (АКЦІОНЕРИ) – власники «контрольного пакету» в Статутному капіталі. Як правило для того аби вважати особу мажоритарієм йому слід володіти часткою у розмірі 50%+1 голос. Ця частка може бути і більшою: 60%, 70 %, 99% і т.д. Адже такий розмір частки у Статутному фонді дозволяє йому самостійно проводити збори учасників та приймати важливі рішення з питань діяльності та управління Товариством. Це також усі учасники, які мають більше
 • МІНОРИТАРНІ УЧАСНИКИ (АКЦОНЕРИ) – власники частки у Статутному фонді Товариства, розмір якої не дає їм суттєвих можливостей самостійно впливати на важливі управлінські рішення. Це як правило усі учасники, які мають менше 50%. Цієї частки не достатньо для самостійного проведення зборів учасників,адже кворум для зборів учасників в ТзОВ становить 50%+1 голос (ч.1 ст.60 ЗУ «Про господарські Товариства»). Слід зазначити, що новий Закон про ТзОВ не визначає такого поняття як кворум на відміну від ЗУ «Про господарські товариства». Він лише визначає вимоги до кількості голосів, які необхідні для прийняття рішення. Згідно з ч. 4 ст.34 нового Закону, мінімальна необхідна кількість голосів це знову ж таки 50%+1 голос (більшість голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань)

НОВА НЕСПОДІВАНКА: 75 % на 25 %

З 17 червня 2018 року особливо зрадіють ті учасники, частка яких у Статутному фонді Товариства є більшою за 25 %. Якщо це про Вас – вітаємо. Відтепер Ви – власник блокуючого пакету в Товаристві або як це прийнято називати «володар Золотої акції».

Згідно ч. 2 ст.34 нового Закону, «Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 13 частини другої статті 30 цього Закону, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань».

Що це означає?. Відтепер рішеннями щодо яких необхідно не менш як 75% голосів усіх учасників є:

1) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту; (п.2 ч.2 ст.30)

3) зміна розміру статутного капіталу товариства (п.3 ч.2 ст.30);

3) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства (п.13 ч.2 ст.30);

Найбільш важливими є мабуть неможливість змінити статут та збільшити статутний фонд Товариства. Адже це чи не найпопулярніші дії в ТзОВ. Тому, учасникам Товариства, у якиї частка складає менш як 75% голосів варто добре задуматись над тим, чи зможуть вони приймати потрібні для себе рішення після введення нового закону в дію.

ЩО КРАЩЕ: 20% чи 10%

Важливим є також і те, що законодавець зменшив розмір  частки (кількості голосів), яка необхідні для самостійного скликання позачергових зборів учасників. Адже раніше згідно ч. ст..61 Закону «Про господарські товариства» право вимагати скликання позачергових зборів а також право їх самостійно скликати мали учасники які володіють часткою більше 20%.

Відтепер, згідно нового закону таким правом володіють учасники з часткою (10%+1голос).

Таким чином навіть маючи частку у розмірі 10% учасник може суттєво впливати на Товариство, володіючи при цьому наступними правами:

 • Вимагати скликання загальних зборів учасників (згідно п.3 ч.1 ст.31 Закону про ТзОВ)
 • Право автоматичного включення власних питань до порядку денного зборів (згідно ч.7 ст.32 Закону)
 • Право вимагати проведення за рахунок Товариства аудиторської перевірки діяльності ТзОВ (ініціювати її проведення та знайомитись з її результатами) (згідно ст.41 Закону)

Як бачимо, учасник якщо не впливатиме на важливі рішення, то може створити несприятливі умови для інших учасників за рахунок використання своїх повноважень, і таким чином опосередковано впливати на інших учасників Товариства, змушуючи їх дослухатись до своєї думки чи позиції.

 

ЩО МОЖЕ УЧАСНИК З МІНІМАЛЬНОЮ ЧАСТКОЮ у ТзОВ

Слід відзначити, що найбільше змінам до законодавства мабуть мають радіти учасники, які володіють зовсім мізерною часткою у Статутному капіталі ТзОВ, і на яких ніхто з мажоритаріїв навіть не звертав особливої уваги. Адже рішення приймались практично без врахування їх думки. Це була образлива роль статиста, за якого вирішували інші. Шансів вигідно продати свою частку або отримати хоч якісь дивіденди у цих осіб була майже нереальною. Однак відтепер, все змінилось.

А все тому, що новий Закон про ТзОВ визначає досить велику кількість випадків і ситуацій, коли рішення повинно прийматись не більшістю голосів , а одностайно.

Зокрема, згідно ч.3 ст.34 Закону, тепер без згоди цього учасника Ви не зможете прийняти наступні рішення:

1) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

2) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом;

3) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;

4) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника.

Деякі з цих питань, як от створення Наглядової ради (якщо її не було створено), або утворення колегіального виконавчого органу (Дирекції) замість директора, є для Товариства дуже важливі і життєво необхідні. Відтепер внести зміни в Положення про Дирекцію ви зможете лише одностайно.

Крім цього, учасники товариства з мінімальною часткою можуть заблокувати рішення по наступних питаннях:

 • Встановлення обмежень в Статуті щодо зміни співвідношення часток (ч. 3 ст.12 Закону);
 • Затвердження оціночної вартості вкладу у не грошовій формі (ч.3 ст.13 Закону);
 • Зміна строку внесення початкового вкладу Учасника (ч.1 ст.14 Закону)
 • Визначення порядку внесення додаткових вкладі у статутний капітал (в т.ч. строки внесення, право вносити додатковий вклад без дотримання пропорцій часток, право лише певних учасників вносити додаткові вклади) – ч.7 ст.18 Закону;
 • Визначення спеціальної (відмінної від Закону) процедури реалізації переважного права на придбання частку;
 • Встановлення обмежень про те, що відчуження частки (чи її частини) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників (ч.2 ст.21 Закону).

 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВА УЧАСНИКА З МІНІМАЛЬНОЮ ЧАСТКОЮ: МЕТОДИ ВПЛИВУ НА ІНШИХ

Крім вже перелічених прав, мінори тарний учасник користується усіма загальними правами учасника Товариства. Це зокрема:

 • ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО НА ПРИДБАННЯ ЧАСТКИ ІНШОГО УЧАСНИКА

Таким чином він може впливати на процедуру відчуження частки будь-ким з учасників та претендувати на частину частки. Процедура його повідомлення повинна бути додержана. Інакше він вправі оскаржувати в подальшому процедуру відчуження частки.

 • ПРАВО ОСКАРЖУВАТИ ДОГОВОРИ ТА ІНШІ ПРАВОЧИНИ ТОВАРИСТВА

Такий учасник має право судового оскарження будь-якого правочину Товариства, який йому не подобається. Усе це колись використовували рейдери. Зараз, у зв’язку із змінами до процесуального законодавства, ситуація дещо змінилась, і забезпечення у вигляді арешту майна чи коштів Товариства вже не проходить. Тим не менше, зловживаючи своїми законними правами мінори тарний учасник Товариства може змусити інших учасників враховувати його інтереси.

 

 • ПРАВО ВИМОГИ ДОСТУПУ ДО ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

Згідно ч.4 ст.43 Закону, Товариство зобов’язане забезпечити кожному учаснику (його представнику) доступ до наступних документів:

– протокол зборів засновників товариства (рішення одноосібного засновника);

– статут товариства та зміни до статуту;

– протоколи загальних зборів учасників;

– документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;

– положення про філії (представництва) товариства у разі їх створення (відкриття);

– протоколи засідань наглядової ради товариства та колегіального виконавчого органу товариства, накази і розпорядження виконавчого органу товариства;

– аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;

– річну фінансову звітність;

– документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

– документи, пов’язані з випуском емісійних цінних паперів;

– інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради та виконавчого органу товариства;

– документи, що підтверджують права товариства на майно;

      – документи бухгалтерського обліку.

Якбачимо, перелік досить розширений. Таким чином учасник вправі постійно контролювати усю господарську та іншу діяльність Товариства. Якщо таких міонритаріїв є 50-100 осіб, то це може суттєво дестабілізувати Товариство. Адже формальна відмова чи ненадання доступу учаснику є підставою для оскарження в суд.

 • ПРАВО ОТРИМУВАТИ ІНОФРМАЦІЮ ПРО ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

Це право передбачено п.2 ч.1 ст.5 Закону, і частково перекликається з правом доступу до документів. Однак, крім документів, значна частина інформації зберігається на інших носіях, або підлягає узагальненню. Тому через відповідні запити та звернення до Товариства, учасник з мінімальною часткою може суттєво «дражнити» мажоритаріїв, змушуючи їх надавати відповіді та відповідну інформацію про діяльність

 • ПРАВО ВІДЧУЖИТИ СВОЮ ЧАСТКУ НЕОБМЕЖЕНОМУ КОЛУ ОСІБ БЕЗ ЗГОДИ ІНШИХ УЧАСНИКІВ

Новий Закон не передбачає обов’язкової згоди інших учасників на відчуження частки у статутному капіталі. І якщо за умови продажу частки, закон встановлює можливість якось вплинути на процес, надаючи їм переважне право на придбання, то при даруванні частки або укладенні договору міни, такої можливості у них немає.

Якщо врахувати той факт, що тепер подарувати частку можна і без проведення зборів учасників, а самостійно уклавши відповідний договір і напряму звернутись до реєстратора, то ризики для мажоритаріїв є досить великі.

Припустимо, учасник у якого 1% у Статутному фонді бажаючи насолити іншим учасникам, візьме і роздарує по 0,01% 100 фізичним чи юридичним особам. Оскільки новий закон не встановлює обмеження до кількості учасників ТзОВ, то таких осіб  може бути і 1000. Реєстратор отримавши належний пакет документів, зобов’язаний буде внести зміни в ЄДР, відобразивши усіх цих «нових учасників». Відтак, при необхідності скликати збори учасників, забезпечити 100% явку такої кількості осіб буде майже нереально.

Відтак, міноритарні учасники мають дуже серйозний механізм впливу. Тому уважно вивчайте законодавство та вчасно звертайтесь до юристів.

Не дарма говорять, обізнаний, значить, озброєний. І пам’ятайте, що проблему можна вирішити лише вчасно. Є хвороби, які вже неможливо вилікувати. Так само є юридичні проблеми, які можна було вирішити лише в певний час.

Якщо у Вас виникли запитання з приводу приведення своїх установчих документів у відповідність з новим Законом, адвокатське об’єднання БАРРІСТЕРС ПРАЙМ ГРУП з задоволенням проконсультує Вас з цього приводу та допоможе вирішити Ваші юридичні проблеми.

Close Menu