ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ, АДВОКАТИ ЛЬВІВ – АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ BARRISTERS PRIME GROUP

ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВ ЗА НОВИМ ЗАКОНОМ: ВСЕ ЩО ТРЕБА ЗНАТИ

ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВ ЗА НОВИМ ЗАКОНОМ: ВСЕ ЩО ТРЕБА ЗНАТИ

BARRISTERS PRIME GROUP продовжує знайомити Вас з новелами Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (надалі – Закон про ТзОВ» , який набув чинності 17 червня 2018р.

Ця стаття буде корисною для усіх тих, хто здійснює свою діяльність у формі ТзОВ, а також для юристів які цікавляться корпоративним правом.

Збільшення статутного фонду Товариства – одна з найбільш популярних дій під час діяльності ТзОВ. Однак, новий Закон про ТЗОВ вніс суттєві зміни та запровадив нову процедуру внесення змін до статутного фонду товариств з обмеженою відповідальністю. Відтак, на практиці у юристів та суб’єктів господарювання виникають труднощі щодо застосування нових норм Закону.

Адвокати та юристи «БАРРІСЕРС ПРАЙМ ГРУП» допоможуть Вам краще у цьому розібратись, та спробують надати правову оцінку змін до законодавства.

Отож, про все по порядку

ВИДИ ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ

Новий Закон про ТзОВ запровадив нову форму збільшення статного фонду. Відтепер Статутний капітал Товариства можна буде збільшувати 2-ма способами:

 • за рахунок нерозподіленого прибутку товариства
 • за рахунок внесення додаткових вкладів

Слід також зазначити, що збільшувати статуний фонд Товариство може лише після повного формування попереднього розміру Статутного капіталу.

ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ ЗА РАХУНОК НЕРОЗПОДІЛЕНОГО ПРИБУТКУ ТОВАРИСТВА

Такої можливості не було до 17 червня 2018 року. Справа в тому, що  до цього моменту діяла норма ст..144 Цивільного кодексу України, відповідно до ч.2 якої «не допускається звільнення учасника товариства з обмеженою відповідальністю від обов’язку внесення вкладу до статутного капіталу товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до товариства».

Відтак, збільшення статутного капіталу Товариства обов’язково повинно було супроводжуватись внесенням окремого вкладу. Таким чином це створювало цілий ряд труднощів як фінансових так і організаційних. Адже, при прийнятті зборами рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку, слід було цей прибуток по факту розподілити. І лише після цього кожен учасник повинен був зробити додатковий вклад. Враховуючи процедурні моменти  та необхідність скикання додаткових зборів учасників ця процедура тривала від одного місяця і більше.

Тепер же , з прийняттям нового Закону такий варіант збільшення виглядає найбільш привабливим і простим.

Єдине, що потрібно буде врахувати, що при такому варіанті усі учасники збільшують статутний капітал пропорційно своїм часкам. Адже відповідно до ч.2 ст.17 нового Закону, «склад учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються».

Якщо ж виникає необхідність збільшити статутний капітал за рахунок внесків одного з учасників, або не усіх учасників, тоді необхідно використовувати модель збільшення Статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів.

ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ЗА РАХУНОК ВНЕСЕННЯ ДОДАТКОВИХ ВКЛАДІВ

Така модель може застосовуватись:

 • при збільшенні Статутного фонду за рахунок внесків існуючих учасників
 • при збільшенні Статутного фонду за рахунок залученя внеску нового учасника

Варто зауважити,що до моменту набрання чинності новим Законом, нові учасники не могли вступати до Товариства інакше як через купівлю-продаж частки вже існуючого учасника. Це створювало цілий ряд незруностей для юристів та нотаріусів та для самих учасників. Адже для того, щоб, скажімо залучити інвестора з певною часткою у Статутному капіталі, доводилось спочатку оформляти купівлю-продаж корпоративних прав на незначну частину частки, вводити інвестора до складу Товариства, і лише після цього новий учасник вправі був робити внески до Статутного капіталу та збільшувати свою частку у ньому.

Відтепер цей бар’єр вже не існує. Процедура входження нових учасників до ТзОВ спростилась.

Частина 3 ст.16 Закону передбачає, що «при збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника».

Жодних роз’яснень цього положення Закон не містить. Відтак, не до кінця зрозуміло, що саме законодавець цим хотів сказати.

Номінальна вартість частки учасника визначається у гривнях. Тобто це його внесок до Статутного капіталу. Відтак не зовсім зрозуміло, яким чином його частка може збільшитись на суму, що є меншою від внесеного ним додаткового вкладу.

 

ПОРЯДОК ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ ЗА НОВИМ ЗАКОНОМ

Тепер порядок збільшення сатуттного капіталу за рахунок внесення додаткових вкладі відбуватиметься у 2 етапи.

Ці етапи досить детально описані у ст..18 Закону.

Зупинимось послідовно на кожному з них.

 

ЕТАП 1. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗАЛУЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ ВКЛАДІВ.

Коли є ініціатива когось з учасників щодо необхідності збільшити статутний капітал, він повинен ініціювати збори учасників з цього приводу, де і може бути прийняте таке рішення.

Отже,

 • Заява учасника про намір збільшити Статутний каптіал (або Рішення виконавчого органу про необхідність збільшення статутного капіталу)
 • Скликання зборів щодо збільшення статутного капіталу за рахунок залучення додаткових вкладів.
 • ЗБОРИ УЧАСНИКІВ (Рішення зборів про залучення додаткових вкладів).

При проведенні зборів з цього питання, існує декілька варіантів збільшення Статутного капіталу:

 • Внесення додаткових вкладів усіма учасниками пропорційно
 • Внесення додаткового вкладу лише одним учасником;
 • Внесення додаткових вкладів декількома або усіма учасниками (не пропорційно)
 • Внесення додаткового вкладу новим учасником

Усі ці випадка потребують різних процедур прийняття рішення. Первинним  і пріоритетним є варіант пропорційного збільшення саттутнуго фонду усіма учасниками. І лише після відмови  або невнесення ними додаткових вкладів, можуть бути використані решта три варіанти.

ВИМОГИ ДО РІШЕННЯ ЗБОРІВ ПРО ЗАЛУЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ ВКЛАДІВ

Виходячи з вимог ч. 3 ст.18 Закону, рішення зборів учасників про залучення додаткових вкладів повинно містити наступні обов’язкові реквізити:

 • загальна сума збільшення статутного капіталу товариства,
 • коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі
 • запланований розмір статутного капіталу

Також необхідним та бажаним є зазначення наступних умов:

 • граничний строк для учасників для внесення своїх додаткових вкладів
 • право (чи навпаки неможливість) окремих учасників та третіх осіб довнести додаткові вклади якщо інші учасники не скористаються своїм переважним правом.
 • граничний строк для  для довнесення додаткових вкладів для цих осіб.
 • Обов’язок виконавчого органу скликати загальні збори негайно після внесення заявленої суми додаткових вкладів.

Після прийняття зборами учасників такого рішення, смаі учасники (або треті особи) здійснюють відповідні перерахування коштів з призначенням платежу «формування додаткового вкладу до статутного фонду ТОВ».

СТРОКИ ВНЕСЕННЯ ДОДАТКОВИХ ВКЛАДІВ: на розсуд зборів учасників (рішення приймається одностайно) але не більше 1 року з моменту прийняття рішення.

Коли заявлена рішенням зборів учасників сума буде остаточно сформована, необхідно реалізувати 2-й етап.

ЕТАП 2. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ

Після цього, процедура відбувається майже аналогічно

 • Скликання зборів щодо затвердження збільшення статутного капіталу (Крім цього, коли на момент збільшення Статут Товариства містить відомості про розмір статутного капіталу, необхідно також включити до порядку денного питання про внесення змін до Статуту Товариства).
 • ЗБОРИ УЧАСНИКІВ (Рішення зборів про залучення додаткових вкладів).

ВИМОГИ ДО РІШЕННЯ ЗБОРІВ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ

 У протоколі зборів учасників повинно бути  чітко прописано рішення:

1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;

2) затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

Так вимагає ч.9 ст.18 Закону.

ПЕРЕВАГИ НОВИХ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНУ

Однією з найбільш суттєвих переваг нових положень про збільшення Статутного фонду, є відповідність даних про розмір статуного фонду реальному стану речей. Дуже часто за факт формування заявленого Статутного капіталу ТОВ ніхто не контролював. Відтак, у нас згідно даних реєстру є нікому не знані ТзОВ чи ПП, в яких заявлений розмір Статутного капіталу є більшим ніж у потужних промислових підприємств та державних компаній. Відповідність розміру статутного капіталу вартості чистих активів теж ніхто не контролював. А відповідальність за невиконання вимог ст..144 ЦК України була по суті відсутньою. Відтепер, у Реєстрі будуть дані про реальний статутний капітал ТзОВ а не «бажаний» чи штучно роздутий.

Ще одним позитивним моментом є усунення можливості зловживати своїми правами мажоритарія у ТОВ, та узурпувати управління за рахунок процедури «розмиття» розміру частки конкурентів. Відтепер збільшення Статутного капіталу як правло може бути здійснено лише пропорційно. Відхилення від цього правила можливе лише за згодою усіх учасників. А отже, інтереси мінори тарних учасників будуть ще більш захищеними.

Так чи інакше, юридично грамотне оформлення документів по збільшенню статутного фонду ТОВ набуває сьогодні ще більшої ваги. А тому, рекомендуємо Вам приділити цьому питанню особливу увагу та звернутись до фахівців з питань корпоративного права.

Адвокатське обєднання BARRISTERS PRIME GROUP з задоволенням вирішить усі Ваші юридичні питання та допоможе юридично правильно провести збільшення Статутного капіталу ТОВ та проконсультує з усіх інших юридичних питань корпоративного права.

Close Menu